Tag: Giấy đăng ký kết hôn

Thủ tục kết hôn với người Trung Quốc tại bình dương

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung, đăng ký kết hôn với người Trung Quốc nói riêng không còn quá mới mẻ với người Việt ..