Danh Mục: Giấy Phép Môi Trường

Dịch vụ lập báo cáo giám sát môi trường tại bình dương

[Dịch vụ Báo cáo giám sát môi trường tại Bình Dương, Đồng Nai]  báo cáo giám sát môi trường là hình thức báo cáo kết quả chất lượng hiện trạng ..

Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Khái niệm đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức ..