Danh Mục: Dịch vụ kế toán thuế

Báo cáo thuế cần những gì ?

Cứ mỗi tháng, mỗi quý là các doanh nghiệp phải làm các báo cáo thuế để nộp cho cơ quan thuế. Đó là tình hình chung của các bạn làm ..

Dịch vụ kế toán tại Bình Dương

Dịch vụ kế toán tại Bình Dương của công ty Luật Quyết Thắng là một phải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp với chi phí thấp. Mọi khó khăn, vướng ..

Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

Thuế là một công cụ quan trọng để Nhà Nước tăng nguồn thu ngân sách cũng như quản lý và hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong nền kinh ..

Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

Căn cứ pháp lý về Thuế thu nhập Doanh nghiệp Luật thuế TNDN 2008 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN Thông tư 78/2014/TT-BTC 1. Giới thiệu ..

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là nghĩa vụ và đó cũng chính là trách nhiệm của mỗi công dân bên cạnh đó nhiều người còn băn khoăn thắc mắc ..

Dịch vụ bảo hiểm xã hội bình dương

Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  bắt buộc. Đồng thời kèm ..

Báo cáo thuế tại bình dương

Hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế tại bình dương) và hơn 50 doanh nghiệp đang tin tưởng giao phó cho chúng tôi. ..

Tư vấn kế toán thuế tại bình dương

Dịch vụ Tư vấn thuế, tư vấn kế toán  được xuất phát tư nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, kế toán, hay bất kỳ ai có nhu cầu. ..