Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

Căn cứ pháp lý về Thuế thu nhập Doanh nghiệp

 • Luật thuế TNDN 2008
 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC
thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-binh-duong
Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

1. Giới thiệu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của luật thuế TNDN năm 2008 thì thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ điều tiết vào thu nhập của các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, không còn điều tiết thu nhâp của cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (đã được xác định là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân).

2. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã
 • Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

3. Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp gồm 2 nhóm:

 1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
 2. Thu nhập khác từ
  • Chuyển nhượng vốn
  • Chuyển nhượng bất động sản
  • Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
   • Từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ
  • Thu khoản nợ khó đòi, khoản nợ phải trả không xác định được chủ

Như vậy, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam xác định đối tượng nộp thuế trên cả 2 mối quan hệ: mối quan hệ quốc tịch và mối quan hệ lãnh thổ. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế trong xu thế hội nhập, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

Thời hạn kê khai, nộp thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý: hạn nộp chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý đó
 • Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập thì cơ sở kinh doanh tự xác định doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp cả năm, số thuế phải nộp từng quý và chủ động kê khai với cơ quan thuế trong thời hạn chậm nhất không quá ngày 20 của tháng sau, kể từ tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ, đúng hạn vào Ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính.

Xem Thêm: Cung ứng lao động bình dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

MÃ SỐ THUẾ : 3702606735

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0975.222.292

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *