Tag: dịch vụ bảo hiểm xã hội bình dương

Dịch vụ bảo hiểm xã hội bình dương

Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  bắt buộc. Đồng thời kèm ..