Tag: bình duong

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại bình dương

Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (có hiệu lực áp dụng từ ngày ..

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại bình dương

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần thực hiện xin giấy chứng ..

Cung ứng lao động tại bình dương

Cung ứng lao động tại Bình Dương, là một dịch vụ nhằm cung cấp lao động phục vụ các quý doanh nghiệp có nhu cầu cần thuê ngoài nguồn lao ..

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương

Năm 2019, được xem là năm sẽ có khá nhiều văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt ..

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại bình dương

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hay thành lập công ty liên doanh ở Việt Nam thời điểm này thủ tục đã đơn giản hơn rất nhiều. Với sự tham gia ..

Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

Thuế là một công cụ quan trọng để Nhà Nước tăng nguồn thu ngân sách cũng như quản lý và hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong nền kinh ..

Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp tại bình dương

Căn cứ pháp lý về Thuế thu nhập Doanh nghiệp Luật thuế TNDN 2008 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN Thông tư 78/2014/TT-BTC 1. Giới thiệu ..

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là nghĩa vụ và đó cũng chính là trách nhiệm của mỗi công dân bên cạnh đó nhiều người còn băn khoăn thắc mắc ..

Dịch vụ bảo hiểm xã hội bình dương

Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  bắt buộc. Đồng thời kèm ..

Báo cáo thuế tại bình dương

Hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế tại bình dương) và hơn 50 doanh nghiệp đang tin tưởng giao phó cho chúng tôi. ..