Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Khái niệm đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ung-dung-phuong-phap-vat-ly-va-hoa-hoc-phu-hop-de-xu-ly-rac-thai-nguy-hai
Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Bình Dương, Đồng Nai

Các hoạt động xử lý rác thải là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

I/ Những Đối tượng phải thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.

Ví dụ: doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan đến chất thải như: dầu nhớt, bóng đen, mực in, bình ắc quy…

II/ Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Bình Dương, Đồng Nai

  1. Đơn đăng ký theo mẫu quy định;
  2. 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
  3. Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ liên quan đến môi trường khác nếu có.

III. Các bước Lập hồ sơ đăng ký cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  1. Bước 1: Chủ nguồn thải thải chất thải nguy hại lập 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại;
  2. Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại để hoàn thiện hồ sơ;
  3. Bước 3: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại sau khi nộp hồ sơ đăng ký tại bước 1 nêu trên được coi là hoàn thành trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường khi có văn bản tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi qua bưu điện), trừ trường hợp có thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện hồ sơ theo bước 2 nêu trên. Văn bản tiếp nhận hoặc giấy xác nhận nêu tại Điểm này có giá trị pháp lý tạm thời để thay thế Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:

  1. Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) ngày làm việc;
  2. Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với 01 mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Luật Quyết Thắng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập dự án, các hồ sơ về môi trường cho hàng ngàn doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng đăng ký cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

MÃ SỐ THUẾ : 3702606735

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0975.222.292

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *